Myslivost Myslivec Honitba Myslivecké Výlety Divoká Rasata Jelen 3

Stát se lovcem v České republice vyžaduje splnění několika podmínek a absolvování specifických kroků. Níže naleznete shrnutí základních požadavků:

Věk:

  • Minimální věk pro získání loveckého lístku je 18 let.
  • Pro osoby ve věku 15 – 17 let je možné získat tzv. mladý lovecký lístek, který umožňuje lov pod dohledem držitele loveckého lístku.

Zdravotní způsobilost:

  • Pro získání loveckého lístku je nutné absolvovat lékařskou prohlídku a splnit požadavky na zdravotní způsobilost. Prohlídka ověřuje, zda žadatel má dostatek fyzické a psychické kondice pro výkon lovu.

Odborná zkouška:

  • Pro získání loveckého lístku je nutné složit odbornou zkoušku z myslivosti. Zkouška ověřuje znalosti žadatele v oblasti myslivosti, biologie zvěře, ochrany životního prostředí a legislativy týkající se lovu.

Praxe:

  • Před složením odborné zkoušky z myslivosti je nutné absolvovat praxi v myslivosti. Praxe obvykle trvá 1 rok a zahrnuje práci v honitbě pod vedením zkušeného myslivce.

Další požadavky:

  • Bezúhonnost: Žadatel o lovecký lístek nesmí být trestán za trestný čin spáchaný úmyslně.
  • Členství v mysliveckém sdružení: Po složení odborné zkoušky a absolvování praxe se žadatel musí stát členem mysliveckého sdružení.

Užitečné informace:

  • Podrobné informace o požadavcích na to, abyste se stali lovcem, naleznete na webových stránkách Českomoravské myslivecké jednoty (https://www.cmmj.cz/): [neplatná adresa URL byla odstraněna]
  • Na výše uvedených stránkách naleznete také informace o kurzech přípravy k lovecké zkoušce a o možnostech absolvování praxe v myslivosti.
  • Lovecký lístek a zbrojní průkaz jsou dva oddělené doklady. Pro lov zbraní je nutné mít vedle loveckého lístku i zbrojní průkaz.

Závěr:

Stát se lovcem v České republice vyžaduje splnění specifických podmínek a absolvování řady kroků. Je to zodpovědná role, která vyžaduje znalosti, dovednosti a respekt k životnímu prostředí. Pokud vás láká myslivost a chcete se stát součástí této tradice, informujte se o všech požadavcích a začněte s přípravou.

admin

By admin