Napoleon Bitva Válka Lipsko Sasko Císař Pegau Cestování Historie Turistika 1813

Bitva u Lützenu byla klíčovým střetnutím v napoleonských válkách a odehrála se 2. května 1813. Napoleon Bonaparte vedl francouzskou armádu proti spojeným silám Ruska a Pruska, které tvořily Šestou koalici.

Pozadí bitvy:

 • V roce 1812 utrpěla Napoleonova armáda drtivou porážku v ruském tažení.
 • Šestá koalice viděla příležitost ukončit Napoleonovo panství v Evropě.
 • Napoleon se snažil znovu získat iniciativu a vytlačit spojence z Německa.

** průběh bitvy:**

 • Bitva probíhala v okolí města Lützen (německy Großgörschen) v Sasku.
 • Spojenci podcenili velikost francouzské armády a zaujali špatnou pozici.
 • Napoleon využil situace a zaútočil s plnou silou.
 • Po počátečním úspěchu spojenců se Francouzům podařilo zvrátit situaci.
 • Smrt Napoleonova maršála Jacquese Macdonalda na bojišti demoralizovala francouzské vojsko.
 • Boje ustaly za soumraku a žádná strana nezískala jasné vítězství.

Výsledek bitvy:

 • Bitva u Lützenu byla strategickým vítězstvím pro Napoleona, protože si udržel iniciativu a donutil spojence k ústupu.
 • Spojenci však utrpěli relativně nízké ztráty a brzy se znovu postavili proti Napoleonovi.
 • Porážka Napoleona však přišla o několik měsíců později v bitvě u Lipska.

Zajímavosti:

 • Během bitvy byl vážně zraněn pruský generál Gerhard von Scharnhorst, který o několik dní později zemřel.
 • Bitva je v Německu známá spíše jako bitva u Großgörschen podle názvu nedaleké vesnice.
admin

By admin