Myslivost Myslivec Honitba Myslivecké Výlety Divoká Rasata Jelen 4

V České republice existují přísné požadavky na myslivce při manipulaci se zbraní. Tyto požadavky jsou stanoveny zákonem o zbraních a střelivu a slouží k zajištění bezpečnosti osob a ochrany životního prostředí.

Základní požadavky:

 • Myslivec musí mít platný lovecký lístek a zbrojní průkaz pro daný typ zbraně.
 • Zbraň musí být uložena v uzamykatelném pouzdře, které splňuje technické požadavky.
 • Myslivec smí nosit zbraň pouze v nabitém stavu v honitbě, při lovu a při cestě do honitby a z honitby.
 • Mimo honitbu musí být zbraň vyložena a uložena v uzamykatelném pouzdře.
 • Myslivec nesmí nosit zbraň pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek.
 • Myslivec musí dodržovat zásady bezpečné manipulace se zbraní a dbát na bezpečnostní pokyny.

Další důležité požadavky:

 • Myslivec musí absolvovat pravidelné přezkoušení z odborné způsobilosti k držení zbraně.
 • Myslivec nesmí lovit zbraní, která není v technickém pořádku.
 • Myslivec musí po lovu zvěř ošetřit a ohlásit ulovenou zvěř orgánům státní správy myslivosti.
 • Myslivec nesmí lovit zvěř, která je chráněna.
 • Myslivec musí respektovat soukromé pozemky a nesmí vstupovat na ně bez svolení vlastníka.

Porušení těchto požadavků může vést k udělení sankcí, včetně odebrání loveckého lístku a zbrojního průkazu.

Důležité zdroje:

Dodržováním těchto přísných požadavků myslivci přispívají k zajištění bezpečnosti a k ochraně životního prostředí. Je důležité si uvědomit, že zbraň je nebezpečná zbraň a s ní se musí zacházet s maximální opatrností a zodpovědností.

admin

By admin