Sonnenobservatorium Sachsen Anhalt Saale Unstrut Elsteraue

Sluneční observatoř Goseck, nacházející se v malebné krajině východního Německa, představuje úchvatný a fascinující příklad starověké astronomie. Tato monumentální kamenná kruhová stavba, pocházející z mladší doby kamenné, sloužila našim předkům jako precizní kalendář a nástroj pro předpovídání astronomických jevů.

Historie a význam:

Sluneční observatoř Goseck byla vybudována okolo roku 4700 př. n. l. a je považována za nejstarší známou solární observatoř v Evropě. Její impozantní kamenný kruh o průměru 75 metrů se skládá z více než 45 megalitů, uspořádaných do kruhu a spirály.

Uvnitř kruhu se nachází centrální jáma, která hrála klíčovou roli v astronomických pozorováních. Slunce procházející branami kruhu během roku vrhalo stíny na jámu a umožňovalo tak sledovat pohyb nebeských těles a určovat roční období.

Archeologický výzkum:

Sluneční observatoř Goseck byla objevena v roce 1991 náhodou při těžbě štěrku. Následný archeologický výzkum odhalil úchvatnou komplexnost a preciznost této starověké stavby. Vědci zjistili, že observatoř byla používána po dobu více než 700 let a sloužila nejen pro astronomické účely, ale i pro rituální a náboženské obřady.

Dnes je Sluneční observatoř Goseck zapsána na seznamu světového dědictví UNESCO a je přístupná veřejnosti jako archeologický park. Návštěvníci se mohou procházet po kamenném kruhu, obdivovat jeho impozantní stavbu a dozvědět se více o fascinující historii a astronomických poznatcích našich předků.

Sluneční observatoř Goseck představuje jedinečné a svědectví o důmyslnosti a astronomických znalostech starověkých lidí. Je fascinující připomenutí, jak se naši předkové snažili pochopit a propojit se s nebesy.

Máte další otázky týkající se Sluneční observatoře Goseck?

admin

By admin