Fleischkonsum Gesundheit Klima Suppenwoche

Evropský trend ve spotřebě masa: Pokles a změna preferencí

V posledních letech se v Evropě projevuje klesající trend ve spotřebě masa. Zatímco v roce 2018 průměrný Evropan snědl 63 kg masa na osobu a rok, v roce 2020 to bylo již jen 60 kg. Tento pokles je patrný v celé Evropě, s výjimkou některých zemí východní Evropy.

Existuje několik faktorů, které k tomuto poklesu přispívají:

  • Rostoucí povědomí o zdravotních rizicích: Nadměrná konzumace masa je spojována s rizikem srdečních chorob, cévních mozkových příhod, rakoviny a dalších chronických onemocnění.
  • Obavy o životní prostředí: Chov zvířat má značný negativní dopad na životní prostředí, včetně emisí skleníkových plynů, znečištění ovzduší a odlesňování.
  • Etické otázky: Mnoho lidí se zamýšlí nad etikou chovu zvířat pro maso a někteří se rozhodnou pro vegetariánskou nebo veganskou stravu.
  • Vzestup alternativních zdrojů bílkovin: Na trhu se objevuje stále více rostlinných alternativ k masu, jako jsou tofu, tempeh a seitan, které jsou vnímány jako zdravější a šetrnější k životnímu prostředí.

Změna preferencí:

I když celková spotřeba masa klesá, mění se i preference typů masa. Spotřeba vepřového masa v Evropě klesá již delší dobu, zatímco spotřeba drůbežího masa mírně roste. Roste také zájem o ryby a mořské plody.

Důležitým trendem je i rostoucí popularita rostlinných alternativ k masu. Mnoho lidí, kteří nechtějí jíst maso úplně, se rozhodnou pro tzv. flexitariánskou stravu, která zahrnuje méně masa a více rostlinných potravin.

Závěr:

Trend klesající spotřeby masa v Evropě je zřejmý a je pravděpodobné, že bude v budoucnosti pokračovat. Tento trend je ovlivněn rostoucím povědomím o zdravotních a environmentálních rizicích konzumace masa, etickými otázkami a dostupností rostlinných alternativ. Mění se i preference typů masa, s rostoucím zájmem o drůbeží maso, ryby a mořské plody a rostlinné alternativy.

Je důležité poznamenat, že se jedná o obecný trend a existují regionální a individuální rozdíly. V některých zemích a mezi některými lidmi může spotřeba masa stále růst.

Nicméně, trend klesající spotřeby masa v Evropě je významným vývojem s potenciálně dalekosáhlými důsledky pro zdraví lidí, životní prostředí a potravinářský průmysl.

admin

By admin