Rauchen Fernsehen Talkshows 70er Cool Populaer Zeitgeist


V 70. letech minulého století bylo kouření v televizních pořadech běžným jevem. Postavy v seriálech a filmech kouřily cigarety, doutníky a dýmky bez ohledu na věk, pohlaví nebo profesi. Kouření se často zobrazovalo jako symbol dospělosti, bohatství a sofistikovanosti.

V diskusních skupinách západní televize se v té době začaly objevovat hlasy kritizující toto zobrazení kouření. Někteří diváci poukazovali na to, že kouření je škodlivé pro zdraví a že jeho propagace v televizi může vést k tomu, že mladí lidé začnou kouřit. Jiní kritizovali to, že kouření v televizi normalizuje a glamorizuje tento nebezpečný zvyk.

Diskuse o kouření v televizi se stala stále ožehavějším tématem v 80. a 90. letech. Vlády zavedly regulace reklamy na tabákové výrobky a televize začala omezovat zobrazování kouření v programech. Dnes je kouření v televizi v mnoha zemích zakázáno, a to i v programech, které byly natočeny v minulosti.

Některé z důvodů, proč se diskusní skupiny západní televize začaly zabývat problematikou kouření v televizních pořadech:

  • Zdravotní rizika: Kouření je spojováno s mnoha vážnými zdravotními problémy, jako je rakovina plic, srdeční choroby a chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN).
  • Vliv na mládež: Mladí lidé jsou obzvláště náchylní k vlivu médií a zobrazování kouření v televizi je může vést k tomu, že si začnou sami zapalovat cigarety.
  • Normalizace a glamorizace: Kouření se v televizi často zobrazovalo jako symbol dospělosti, bohatství a sofistikovanosti, což mohlo vést k tomu, že se tento nebezpečný zvyk stal pro mnoho lidí atraktivnějším.

Diskuse o kouření v televizi vedla k řadě pozitivních změn:

  • Vlády zavedly regulace reklamy na tabákové výrobky.
  • Televize začala omezovat zobrazování kouření v programech.
  • Veřejnost si je více vědoma zdravotních rizik kouření.

I když kouření v televizi už dnes není běžným jevem, je důležité si uvědomit, že v minulosti hrálo televize významnou roli v propagaci tohoto nebezpečného zvyku. Diskusní skupiny západní televize hrály důležitou roli při zvyšování povědomí o tomto problému a při podpoře změn.

admin

By admin