Modern Geschirr Reinigen Kueche Umwelt Klima Energieverbrauch

Zda je myčka nádobí nebo ruční mytí šetrnější k životnímu prostředí, závisí na několika faktorech, jako je:

Spotřeba vody:

 • Myčka nádobí: Moderní myčky nádobí spotřebovávají v průměru 10-15 litrů vody na jeden cyklus. Starší modely mohou spotřebovat až 20 litrů.
 • Ruční mytí: Průměrný člověk spotřebuje při ručním mytí nádobí 40-60 litrů vody za 5 minut.

Spotřeba energie:

 • Myčka nádobí: Myčka nádobí spotřebovává energii na ohřev vody a provoz čerpadel a motorů. V průměru spotřebuje jeden cyklus myčky nádobí 0,8 kWh energie.
 • Ruční mytí: Ruční mytí nádobí spotřebovává energii na ohřev vody v dřezu. Množství spotřebované energie závisí na délce mytí a teplotě vody.

Používané čisticí prostředky:

 • Myčka nádobí: Pro myčky nádobí se doporučuje používat ekologické čisticí prostředky bez fosfátů a chloru.
 • Ruční mytí: Při ručním mytí nádobí si můžete vybrat z široké škály čisticích prostředků, včetně ekologických variant.

Znečištění ovzduší:

 • Myčka nádobí: Myčky nádobí mohou uvolňovat do ovzduší malé množství znečišťujících látek, jako jsou těkavé organické sloučeniny (VOC).
 • Ruční mytí: Ruční mytí nádobí může také uvolňovat do ovzduší malé množství znečišťujících látek, v závislosti na používaných čisticích prostředcích.

Obecně platí:

 • Moderní myčky nádobí: Pokud máte moderní myčku nádobí a používáte ekologické čisticí prostředky, může být mytí nádobí v myčce šetrnější k životnímu prostředí než ruční mytí, pokud myjete nádobí pod tekoucí vodou déle než 5 minut.
 • Ruční mytí: Pokud myjete nádobí v dřezu s plným umyvadlem a používáte ekologické čisticí prostředky, může být ruční mytí šetrnější k životnímu prostředí než mytí v myčce nádobí.
 • Staré modely myček: Staré modely myček nádobí jsou méně energeticky efektivní a spotřebovávají více vody, takže ruční mytí může být v tomto případě šetrnější k životnímu prostředí.

Důležité tipy:

 • Zaplňujte myčku nádobí: Myčku nádobí zapínejte pouze tehdy, když je plná.
 • Vyberte si správný program: Pro méně znečištěné nádobí používejte programy s nižší teplotou a kratší dobou mytí.
 • Vypněte kohoutek při ručním mytí: Při ručním mytí nádobí vypínejte kohoutek, když nádobí nedrhněte.
 • Používejte ekologické čisticí prostředky: Pro myčky nádobí i ruční mytí používejte ekologické čisticí prostředky bez fosfátů a chloru.

Závěr:

Zda je myčka nádobí nebo ruční mytí šetrnější k životnímu prostředí, závisí na konkrétní situaci. Nejlepším řešením je zvážit všechny faktory a zvolit si možnost, která je pro vás a vaše životní prostředí nejvhodnější.

admin

By admin