Cesky Nemecko Income Money

Životní úroveň v České republice a v nových spolkových zemích Německa (NSZ) se v mnoha ohledech sbližuje, ale stále existují i ​​některé rozdíly.

Hrubý domácí produkt (HDP) na osobu:

 • HDP na osobu v České republice je v průměru o 30-40 % nižší než v NSZ.
 • To znamená, že Češi mají k dispozici méně peněz na nákupy zboží a služeb, investice a spoření.

Mzdy:

 • Mzdy v České republice jsou v průměru o 50-60 % nižší než v NSZ.
 • To znamená, že Češi si za stejnou práci vydělávají méně než Němci v NSZ.

Cenová hladina:

 • Cenová hladina v České republice je v průměru o 20-30 % nižší než v NSZ.
 • To znamená, že Češi si za své peníze mohou koupit více zboží a služeb než Němci v NSZ.

Nezaměstnanost:

 • Míra nezaměstnanosti v České republice je v průměru o 2-3 % nižší než v NSZ.
 • To znamená, že v České republice je menší podíl nezaměstnaných než v NSZ.

Kvalita života:

 • Kvalita života v České republice se v posledních letech výrazně zlepšila a v mnoha ohledech se blíží úrovni NSZ.
 • Češi mají k dispozici kvalitní zdravotní péči, vzdělání a infrastrukturu.

Některé faktory, které ovlivňují životní úroveň v České republice a NSZ:

 • Ekonomická struktura: Česká republika má více orientovanou ekonomiku na průmysl a služby, zatímco NSZ mají více orientovanou ekonomiku na služby.
 • Produktivita práce: Produktivita práce v České republice je v průměru o 20-30 % nižší než v NSZ.
 • Daňové zatížení: Daňové zatížení v České republice je v průměru o 5-10 % nižší než v NSZ.
 • Sociální transfery: Sociální transfery v České republice jsou v průměru o 10-15 % nižší než v NSZ.

Závěr:

Životní úroveň v České republice se v mnoha ohledech sbližuje s životní úrovní v NSZ, ale stále existují i ​​některé rozdíly. Tyto rozdíly jsou způsobeny řadou faktorů, jako je ekonomická struktura, produktivita práce, daňové zatížení a sociální transfery. V budoucnu se dá očekávat, že se životní úroveň v České republice a NSZ bude dále sbližovat, a to zejména v důsledku růstu české ekonomiky a konvergence s Evropskou unií.

Už v roce 2004, tedy před 20 lety, kdy se Česká republika chystala vstoupit do EU, jsme si na toto téma mohli popovídat s východoněmeckým podnikatelem Rainerem Fischerem. Přesně tento efekt tehdy předpověděl. Na jedné straně to souvisí s mnoha požadavky členství v EU. Jsou stanoveny standardy, které vedou ke zvyšování cen a tím ke zvyšování mezd. Tento efekt však také způsobuje migraci firem do zemí s nízkými mzdami, kupř. Afrika. Hodnocení Rainera Fischera bylo v té době přesné. Určité zkušenosti ale měl i s východním blokem.

V 70. letech pracoval několik let na plynovodu v Rusku. Tak skončil v sektoru stavebních strojů. V 90. letech dohlíželi na projekty plynovodů poskytováním těžké techniky. V tomto období měl Rainer Fischer také dceřinou společnost v Pardibicích, která byla zodpovědná za servisní práce na mezinárodních zakázkách např. v Maďarsku, Řecku a Turecku. Dnes Rainer Fischer žije jako důchodce v Türkiye a věnuje se zemědělství.

admin

By admin